Louisa Thostrup - Mindset coach and Business mentor in her car

Et stærkt mindset – hvad vil det sige?

Mange taler om, at det er vigtigt at have et positivt mindset, men langt fra alle efterkommer det. Spørger du, vil svaret formentlig være ja til, at de oplever sig selv havende et positivt mindset, men mange gange er det reelt set “kun tomme ord”.

Hvad er et stærkt mindset og hvorfor er det vigtigt?

Dit mindset kan defineres som din “mentale tilstand”, og den måde du tænker på. Hvorledes dit mindset er, har en enorm indflydelse på dine muligheder for at opnå dine mål og drømme i livet. Mens et positivt mindset giver dig energi, motivation og tro på dig selv, kan et negativt mindset omvendt føre til tvivl, bekymring og selvsabotage.

For at skabe et stærkt og robust mindset, handler det ikke om “blot” at tænke positivt! Det er godt at have en ja-hat på, men udelukker vi udfordringerne og alene forsøger at leve i den glade “verden”, rustes vi ikke til de svære tider, hvilket i særdeleshed er dét, der rent faktisk former os!

Kan jeg udvikle et stærkt mindset? Ja – og her er hvordan

Alle kan udvikle et stærkt mindset, men det kræver ofte en ændring af tanker og mønstre. Det kræver, at du bliver mere bevidst om dig selv, dine tanker og dine tankers påvirkning på dine handlinger.

I forhold til mindset tales der ofte om et vækstende vs et fixeret mindset.

Hvor det fixerede mindset tror på, at intelligens og talent er medfødt, og at en “indsats” derfor ikke vil gøre en forskel, vil det vækstende mindset have en tro på, at evner og intelligens kan udvikles gennem dedikation og hårdt arbejde – det vil sige, at der gøres en indsats. Muligheder anskues som en mulighed for vækst frem for en trussel.

En øget selvbevidsthed vil medvirke til, at du begynder at være nysgerrig på dine tanker og følelser, samt hvorledes de kan påvirke dine handlinger. Du bliver i stand til at identificere negative tankemønstre og handlinger, og derved i stand til at erstatte dem med positive og konstruktive tanker og handlinger.

Udover dine tankemønstre, vil du også blive i stand til at øge opmærksomheden på din indre dialog til- og med dig selv. Ofte taler vi ufatteligt uhensigtsmæssigt til os selv – vi synes at være mere hårde og forvente mere af os selv end af andre – og det fordrer intet. Bliver du bevidst om, at din indre dialog er for skarp, erstat da de negative vendinger og tanker med positive bekræftelser.

Sørg for at opmuntre dig selv, og vær din egen bedste ven.

Louisa Thostrup - Mindset Coach and Business Mentor for Career Women

Modstandsdygtighed: Opbyg et stærkt mindset og overvind udfordringer!

En anden væsentlig ting er evnen til at se modgang som en del af læringsprocessen. Da jeg begyndte at tappe ud af mine følelser og se tingene med mere objektive briller på, ændredes min sindstilstand fra at være tung, “selvmedlidende” og på grænsen til opgivende til at blive nysgerrig, positiv og kreativ. Det var en mærkbar forskel for mig – og det hele handlede om, at jeg begyndte at se udfordringer som en del af processen i min personlige udvikling.

Så at udvikle strategier for at komme fra fiasko og fejl til nye læringsmuligheder, er absolut at anbefale. Her vil dine tankermønstre i særdeleshed blive sat på prøve, men det kan lade sig gøre med øvelse.

Vedholdenhed og Disciplin: Fundamentet for et stærkt mindset

Alt nyt skal indøves mange gange før det går fra at være en ny adfærd til en vane, og derfor er det essentielt at være konsekvent i dine bestræbelser, samt holde fast i dine mål, selv når det bliver svært.

At udvikle daglige vaner og rutiner, der understøtter dine langsigtede mål, er alfa og omega.

Det vil være svært fra tid til anden, for livet tester os jævnligt, og i de situationer er det vigtigt at have et netværk, der støtter og inspirerer dig. Undgå negativitet og omgivelser, der dræner dig.

Jeg har undervejs de sidste år, skiftet ud i vennekredsen – nogle er tilgået og andre har forladt. Jeg selv har haft flyttet mit fokus, og har ikke været helt så social og initiativrig, som tidligere. Jeg har i mange år været initiativtageren, så at jeg stoppede med det, har siet betydeligt ud i bekendskabskredsen. Det har ikke været let, men en nødvendig del for min personlige udvikling og vækst.

Der er en “tid for alt”, så vær opmærksom på, hvilke mennesker, der støtter din vækst og hvilke, der dræner dig og vælg med omhu, hvem du tilbringer din tid med.

Udvikling af et stærkt mindset – min guide til vækst

Da jeg satte mig for, at arbejde med mit mindset var det dels for at blive bedre til at tackle udfordringer, men også for at opnå mere glæde og lethed i dagligdagen. At tænke på fejl med vækst i mente, var ikke nyt, men det nye var at undlade at bebrejde mig selv og iøvrigt tale strengt til mig selv.

Jeg prioriterede mere tid til mig selv, og implementerede gode vaner fra jeg slog øjenene op.

I begyndelsen følte jeg mig ufatteligt egoistisk…men, som med eksemplet med iltmasken i flyet:

“Du kan ikke være noget for andre, hvis du ikke først er noget for dig selv!”

Lidt efter lidt begyndte jeg at mærke en betydelig forskel i mit humør, min præstation og ikke mindst i min kontakt til andre mennesker! Fra at have bebrejdet mig selv og fokuseret på alt det, jeg IKKE nåede eller kunne, havde jeg skiftet fokus til alt det, jeg GODT kunne og NÅEDE!!

Måden jeg nu tilgår udfordringer på, er væsentlig anderledes, og dét, der har været den helt store gamechanger, er de punkter, jeg her vil nævne:

Reflektion skaber grobund for et stærkt mindset

1. Selvrefleksion og selvbevidsthed: Grundlaget for et stærkt mindset

Da jeg begyndte at dykke ned i-og forstå mine tanker og følelser, fandt jeg ud af, hvor afgørende de er, for at opbygge et stærkt mindset. Jeg begyndte at bruge tid på selvreflektion – jeg skabte nye vaner og handlinger fra jeg åbnede øjnene om morgenen. At bruge tid på at sætte intentionen for dagen, fokusere og opstille konkrete mål, har skabt mindre overvældelse og kaos i mit liv.

Jeg skriver stort set altid taknemmelighedsdagbog om morgenen – (som minimum gennemgår jeg det mentalt, når jeg sætter intentionen for dagen). Det gør, at jeg rent faktisk får blik for, hvad jeg præsterer; hvad jeg har af fantastiske ting lige foran min næse, og at jeg bliver mere positiv. Det skaber overskud og jeg oplever, jeg bliver mere løsningsorienteret i forhold til udfordringer.

En anden væsentlig ting, jeg praktiserer hver dag, er at redde min seng. Det kan synes som en mindre detalje, men rent faktisk gør det, at du fra start af løser en opgave. Effekten er stor. Ydermere vil dit soveværelse stå ryddeligt og pænt, hvilket vidner om en høj standard…dine ydre omgivelser afspejler dit indre. Er der rod og kaos udvendigt, vil der tilsvarende være mentalt rod og kaos. Ergo – vær bevidst om dine handlinger og hvad, der højner din standard.

Læs mere om gode rutiner
Mine 7 rutiner, der støtter mig i at opretholde et stærkt mindset

2. Sæt klare og realistiske mål: Et vigtigt skridt mod et stærkt mindset

Specifikke og opnåelige mål skaber retning og motivation. Jeg havde før en tendens til at fokusere på slutmålet, hvorfor jeg stort set altid følte mig overvældet og at målet var uoverskueligt at nå. Nogle gange opgav jeg undervejs, med selvbebrejdelse til følge.

Jeg foretog visse ændringer såsom at bryde slutmålet ned i delmål. Det gjorde det meget mere overkommeligt for mi, begyndte det at blive overkommeligt for mig, og jo flere delmål, jeg nåede, jo mere motiveret blev jeg for at fortsætte. For mig handler det ikke nødvendigvis om, at nå målet, men snarere om vejen dertil – altså processen!

3. Positiv selvtale: Styrk dit mindset med positive ord

Måden du taler til dig selv på, har en kæmpe effekt på dit selvværd og din præstation. Ved at blive bevidst om dit sprog til og om dig selv – erstatte de negative tanker og ord med positive, kan du øge glæden og dit selvværd, din selvtillid betydeligt og din modstandskraft. Tak til dig selv, som ville du tale til en god ven/kollega – opmuntrende og støttende.

4. Læring og udvikling: Nøglen til et stærkt mindset

Jeg har de sidste år indlagt minimum 10 minutters læring hver evig eneste dag. Om det er gennem en bog, en podcast eller noget 3. er ikke det væsentlige – men det væsentlige er, at jeg, ved at sætte mig for at lære noget minimum 10 minutter, hver dag – holder mig skarp og udvider min horisont betydeligt. Blot 10 minutter dagligt bliver trods alt til en del bøger årligt…

5. Opbyg støttende relationer: Essentielt når det er shaky at oparbejde et stærkt mindset

Omgiv dig med mennesker, der støtter og inspirerer dig. Det er hårdt at tage et skridt ud af din comfortzone; ændre kurs eller på anden måde performe, og har indvirken på dine følelser. Du vil måske møde følelsen af ligegyldighed eller en overbevisning om, at du ikke er god nok, og i de situationer, er den følelsesmæssige støtte uvurderlig. Ydermere kan inspirerende personer medvirke til at du bevarer perspektiv og motivation – netop når tingene bliver hårde.

6. Fysisk aktivitet og sund livsstil: Næring til dit stærke mindset

Jeg har altid trænet meget crossfit og løb, men ikke altid med det formål at holde min krop sund. Efter corona gik det lidt ned ad bakke min træningsmængde faldt, og jeg havde svært ved at komme ind i en god rutine igen. Med fokus på effekten af fysisk træning – det frigiver endorfiner, reducerer stress og skaber et bedre humør – har jeg tilrettelagt mine træninger, hvor det virker bedst for mig. Jeg træner så ofte, jeg kan, om morgenen. Kan jeg ikke træne, tilstræber jeg at få en anden fysisk aktivitet ind i dagens program. Du vil opdage, at du får mere overskud og lethed, når du får indkorporeret de gode vaner med træning i fokus.

7. Mental fleksibilitet og tilpasningsevne

Ved at ændre min tilgang til udfordringer og forandring således. at jeg ser det som en mulighed for vækst, er min tilpasningsevne blevet væsentligt bedre. Endnu bedre er det, at mit humør er blevet betydeligt bedre. Ved at være åben for forandring og se udfordringer som en mulighed for at problemløse; bliver stærkere til den disciplin, samt at det er med til at vækste dig, vil du tappe ud af følelserne og blive mere løsningsorienteret.

Det er muligt at opnå et stærkt mindset

Alle kan træne sig til at opnå robusthed og mentalt styrke, så livskvalitet og performance optimeres. Når du først har besluttet dig for, at ville ændre din nuværende situation til det bedre og kreere et stærkt mindset, så du får mere mentalt overskud, skal det blot trænes. Som så meget andet, handler det om øvelse.

Start i det små – Rom blev ikke bygget på én dag…

Oftest stillede spørgsmål

Hvis jeg kan – kan du…

Rigtig god fornøjelse!

/Louisa


Louisa